Menu

Konkurz do BADZ

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na konkurz do Bratislavského detského zboru, ktorý bude prebiehať v rámci prijímacích skúšok do ZUŠ M. Ruppeldta na Panenskej ulici 11 v dňoch 29. a 30. mája v čase od 13.00 do 17.30. Stačí si pripraviť ľubovoľnú pieseň.