Menu

História

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jánom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Za svojej viac ako päťdesiatročnej existencie zbor koncertoval na pódiách v pätnástich krajinách Európy, Japonsku, Kanade, Afrike a USA. Od roku 1967 zbor umelecky viedla dirigentka Doc. Elena Šarayová – Kováčová a pozdvihla BDZ na profesionálnu úroveň, ktorou upútal na seba záujem umeleckých agentúr a medzinárodných nahrávacích spoločností (SONY, DECCA, NHK-NAXOS, BBC). Zbor v tom období spoluúčinkoval s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. Od januára 2007 sa stal dirigentom zboru Mgr. art. Róbert Tišťan, PhD. V tomto období bolo hlavnou úlohou nielen vybudovať nanovo členskú základňu, ale aj zaobstarať nové priestory na skúšanie zboru. Od septembra 2009 prešiel Bratislavský detský zbor pod Základnú umeleckú školu Miloša Ruppeldta v Bratislave. Za toto obdobie sa zboru podarilo rozšíriť členskú základňu a postupne sa opäť snaží nadviazať na svoju dlhoročnú úspešnú tradíciu.

Zbor každoročne vystupuje na rôznych podujatiach doma i v zahraničí (Alpen Adria Advent Konzert 2008 Graz, Mezinárodní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů Skuteč 2011, Nitrianska hudobná jar /2011, 2015/ a Dni Miloša Ruppeldta Bratislava 2011, 2013, 2014, Bratislava spievaj 2013, 2014, 2015, Festival Dni novej hudby 2010 Bratislava, Medzinárodná výstava EXPO DIEŤA A RODINA 2009, Detský čin roka 2010, 2009, 2008 a ďalšie. Okrem koncertnej činnosti zbor spolupracoval na nahrávaní detských produkcií s Míšou Růžičkovou a Mirom Jarošom, a v tomto roku pripravuje premiéru Detských modlitbičiek od Milana Rúfusa, v hudobnom spracovaní skladateľky Janky Bezekovej.

Ťažisko repertoáru je rôznorodé: diela slovenských autorov, úpravy ľudových piesní, hudobné premiéry od slovenských skladateľov a skladateliek (L. Borzík, M. Jašurdová, M. Halamová, J. Bezek), úpravy moderných skladieb, či sakrálny repertoár.

Aktuálny počet členov je: 27 členov koncertný zbor, 15 členov je v prípravnom zbore a hudobná prípravka ma 16 detí. Spolu je v zboru 58 detí.